Choroby

Opis choroby

Język geograficzny

(Geographic Tonque)

Definicja, epidemiologia

Jest to łagodne zapalenie powierzchni grzbietowej języka, charakteryzujące się zmienną lokalizacją w jego obrębie. Zmiany te mogą występować w każdym wieku, także rodzinnie, jedna z częstszych zmian typowych dla języka.

Przyczyny

Nieznane, niekiedy związek z atopią lub alergią pokarmową.


Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Rozpoznanie jest bardzo łatwe. Wyraźnie oddzielona od białego otoczenia brodawek nitkowatych czerwona plama przemieszczająca się na powierzchni grzbietowej języka, z reguły bezobjawowa, tylko niekiedy pojawia się pieczenie pod wpływem gorących i pikantnych pokarmów.


Badania dodatkowe

Brak wskazań


Diagnostyka różnicowa

Łuszczyca, liszaj płaski, toczeń rumieniowaty, zespół Reitera, kandydoza, kontaktowe zapalenie języka.

Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język geograficzny - Czerwone przemieszczające się plamy. Źródło: jamaustna.pl

Leczenie

Nie jest konieczne. Zmiany te są całkowicie niegroźne. Należy o nich powiadomić także dermatologa.