Choroby

Opis choroby

Język pobruzdowany

(Fissured Tongue)

Definicja, epidemiologia

Język pobruzdowany (poładowany, mosznowaty) stanowi odmianę budowy anatomicznej języka polegającą na występowaniu bruzd na jego powierzchni grzbietowej. Występuje u około 1-3% populacji.


Przyczyny

Jest to prawdopodobnie dziedziczne zaburzenie rozwojowe, nasilające się z wiekiem.
Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej
Różnie układające się bruzdy o zróżnicowanej długości, głębokości i liczbie na powierzchni grzbietowej języka. Przeważnie brak dolegliwości. Czasami współwystępuje z językiem geograficznym jako objaw zespołu Downa lub ziarnicy jamy ustnej i twarzy.


Badania dodatkowe

Brak wskazań.


Diagnostyka różnicowa

Ziarnica jamy ustnej i twarzy (zespół Melkerssona-Rosenthala), zmiany kiłowe języka.

Język - Język pobruzdowany - Niebolesne bruzdy na języku. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język pobruzdowany - Niebolesne bruzdy na języku. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język pobruzdowany - Niebolesne bruzdy na języku. Źródło: jamaustna.pl
Język - Język pobruzdowany - Niebolesne bruzdy na języku. Źródło: jamaustna.pl

Leczenie

Język pobruzdowany jest całkowicie niegroźny i nie wymaga leczenia. Niekiedy zalecane jest szczotkowanie języka (dla utrzymania czystości głębokich bruzd).