Choroby

Opis choroby

Leukoplakia

(Leukoplakia)

Definicja, epidemiologia

Jest to najczęstsza zmiana przednowotworowa w jamie ustnej opisywana jako biała plama nie dająca się zetrzeć z błony śluzowej i nie mogąca być rozpoznana jako inna jednostka chorobowa. Jedna z częstszych patologii jamy ustnej (od 0,1 do 5% populacji dorosłych), występująca głownie u mężczyzn w wieku średnim lub starszym.

 

Przyczyny

Główne czynniki predysponujące to: nikotynizm, częste spożywanie alkoholu (także płukanki na jego bazie), prądy elektrogalwaniczne, promieniowanie ultrafioletowe (wargi), czynniki infekcyjne (grzybicze i wirusowe).


Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Postać homogenna: bezobjawowa biała plama o najczęściej gładkiej niekiedy spękanej (podobnej do pumeksu) powierzchni. Postać niehomogenna: bezobjawowa biała zmiana ponad powierzchnią nabłonka (guzkowa, brodawkowa) luba zmiana biało-czerwona (współobecność białej i czerwonej plamy, rzadziej nadżerki). Leukoplakia może występować w każdej części jamy ustnej, najczęściej na błonie śluzowej policzków w okolicy kątów ust. Największa możliwość zezłośliwienia dotyczy leukoplakii dna jamy ustnej i języka.


Badania dodatkowe

Obecnie wymagane jest badanie histopatologiczne każdej leukoplakii, ponieważ tylko w ten sposób można zweryfikować czy jest to już zmiana przednowotworowa a może nawet nowotworowa. Niekiedy dodatkowo wskazane jest badanie mykologiczne.


Diagnostyka różnicowa

Liszaj płaski, toczeń rumieniowaty, kandydoza, leukoplakia włochata języka, urazowa leukokeratoza, znamię białe gąbczaste, podniebienie palacza, odsłoneczne zapalenie warg.

Dziąsło - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dziąsło - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dziąsło - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dziąsło - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Język - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dno jamy ustnej - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dno jamy ustnej - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dno jamy ustnej - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dno jamy ustnej - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Dno jamy ustnej - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Podniebienie - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Leukoplakia - Niebolsena biała plama. Źródło: jamaustna.pl

Leczenie

Konieczna eliminacja czynników predysponujących w tym bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Leczenie chirurgiczne lub alternatywnie terapia fotodynamiczna. Rokowanie co do wyleczenia dobre- skala VAS 4 (pod warunkiem trwałej eliminacji czynników ryzyka).

Po wyleczeniu konieczność obserwacji błony śluzowej jamy ustnej i okresowe wizyty kontrolne. Według obecnego stanu wiedzy czynnikami ryzyka zezłośliwienia leukoplakii są: płeć żeńska, niemożliwość ustalenia przyczyny, niehomogenna postać kliniczna, wielkość zmiany powyżej 2 cm2, obecność wielu takich zmian w jamie ustnej. Należy pamiętać, że każda taka zmiana może być zmianą przednowotworową i konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie się do lekarza dentysty, a najlepiej do chirurga stomatologicznego lub do specjalisty chorób przyzębia. O występowaniu leukoplakii w przeszłości należy zawsze powiadomić lekarza dentystę i dermatologa.

Więcej na temat tej choroby możesz przeczytać w DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS.