Choroby

Miejsce dolegliwości: całość

Wybierz chorobę

Wybierz na podstawie zdjęcia i skróconego opisu pradopodobną chorobę. Jeśli zdjęcia ani opis choroby nie znajdują się na liście, zachęcamy do skorzystania z konsultacji on-line, bądź wyszukania specjalistów w twoim regionie.

Definicja, epidemiologia

Afty to bolesne zmiany nadżerkowe lub rzadziej wrzodziejące błony śluzowej jamy ustnej, o nawrotowym charakterze. Mogą pojawiać się w każdym wieku, chociaż najczęściej występują w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Są to zmiany częste (dotyczą od 10 do 30% populacji), mogą występować rodzinnie.

Definicja, epidemiologia


Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) jest jednym z głównych powikłań allogenicznego przeszczepu szpiku lub przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Postać ostra rozwija się u około 25-30% tych pacjentów przeszczepowych, postać przewlekła u 40-50%.

Definicja, epidemiologia

Periodontopatie to choroby aparatu zawieszeniowego zęba. We wcześniejszym stadium obejmują tylko dziąsło i są to wówczas zapalenia dziąseł. W późniejszym stadium oprócz dziąsła dotyczą ozębnej, kości wyrostka zębodołowego i cementu korzeniowego i są to wówczas zapalenia przyzębia. Są to choroby społeczne. U dzieci i młodzieży najczęściej występują zapalenia dziąseł związane z płytką nazębną, u dorosłych przewlekłe zapalenia przyzębia.

Definicja, epidemiologia

Są to zmiany jamy ustnej, części ustnej gardła i okolicy czerwieni wargowej wywoływane przez zakażenie wirusem opryszczki zwykłej (HSV). Szacuje się, że około 15% populacji ma nawrotowe infekcje opryszczkowe.

Definicja, epidemiologia

Jest to łagodne zapalenie powierzchni grzbietowej języka, charakteryzujące się zmienną lokalizacją w jego obrębie. Zmiany te mogą występować w każdym wieku, także rodzinnie, jedna z częstszych zmian typowych dla języka.

Przyczyny

Nieznane, niekiedy związek z atopią lub alergią pokarmową.

Definicja, epidemiologia

Język pobruzdowany (poładowany, mosznowaty) stanowi odmianę budowy anatomicznej języka polegającą na występowaniu bruzd na jego powierzchni grzbietowej. Występuje u około 1-3% populacji.

Definicja, epidemiologia

Polega na odkładaniu keratyny, przeroście i wydłużeniu brodawek nitkowatych na powierzchni grzbietowej języka. Częściej występuje u mężczyzn, częstość pojawiania się narasta z wiekiem.

Definicja, epidemiologia

Jest to zakażenie grzybicze jamy ustnej. Jest to najczęstsza patologia błony śluzowej jamy ustnej występująca w każdym wieku. Nosicielstwo grzybów z rodzaju Candida oceniane jest na około 50% populacji ogólnej. W wybranych populacjach (np. u użytkujących płytowe uzupełnienia protetyczne, osób hospitalizowanych, w immunosupresji) nosicielstwo to jest zdecydowanie wyższe.

Definicja

Są to kontaktowe reakcje alergiczne w zakresie błony śluzowej jamy ustnej i warg.


Przyczyny

U podłoża zmian zapalnych leży reakcja nadwrażliwości typu późnego (typ IV). Czynnikami wywołującymi są kontakty z alergenami, którymi najczęściej są: środki kosmetyczne, alergeny stomatologiczne (metale, monomer, składniki past do zębów, antyseptyki) i alergeny spożywcze (np. cynamon, owoce cytrusowe, jabłka).

Definicja, epidemiologia

Jest to najczęstsza zmiana przednowotworowa w jamie ustnej opisywana jako biała plama nie dająca się zetrzeć z błony śluzowej i nie mogąca być rozpoznana jako inna jednostka chorobowa. Jedna z częstszych patologii jamy ustnej (od 0,1 do 5% populacji dorosłych), występująca głownie u mężczyzn w wieku średnim lub starszym.

 

Definicja, epidemiologia

Jest charakterystyczną łagodną zmianą na powierzchni grzbietowej języka występującą u pacjentów zarażonych wirusem HIV lub rzadziej w immunosupresji.

Przyczyny

Zakażenie wirusem Epstein-Barr.

Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Definicja, epidemiologia

Liszaj płaski jest przewlekłą zapalną chorobą skóry i błon śluzowych występującą niekiedy wyłącznie w jamie ustnej. Jest to choroba względnie częsta, występuje bowiem od 0,5 do 2% populacji dorosłej, z dominacją u kobiet i szczytem zachorowalności pomiędzy 40 a 70 rokiem życia.

Definicja, epidemiologia

Łagodne, plamisto-guzkowe zmiany nowotworowe wywodząca się z naczyń krwionośnych. Są jednym z najczęstszych nowotworów łagodnych w jamie ustnej. Szczególnie częste są u dzieci i osób młodych.


Przyczyny

Nieznane. Sugerowane jest tło rozwojowe, rzadziej urazowe.

Definicja, epidemiologia

Odczynowe zlokalizowane przerosty zapalne dziąsła. Mogą występować w każdym wieku. Najczęstsze są nadziąślaki włókniste występujące głównie w 4-6 dekadzie życia, następnie ziarninowe (1/10 tys. dorosłych) występujące głównie u osób młodych, a najrzadsze olbrzymiokomórkowe spotykane głównie w 6-7 dekadzie życia i częściej u kobiet.


Przyczyny

Urazowo-zapalne.

Definicja

Białaczka to układowa, rozsiana i autonomiczna proliferacja klonalna jednej z wczesnych lub bardziej dojrzałych hematopoetycznych komórek progenitorowych. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu białaczek wynikają z samej choroby lub prowadzonego leczenia.

Definicja, epidemiologia

Pęcherzyca jest autiomnunologiczną chorobą skóry, obejmującą niekiedy błonę śluzową jamy ustnej (najczęściej w postaci zwykłej). Występuje rzadko, głownie u pacjentów w wieku średnim i starszym, częściej u kobiet i przede wszystkim u mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.

Definicja, epidemiologia


Pemfigoid jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą pęcherzową skóry, w niektórych postaciach dającą objawy w jamie ustnej (pemfigoid bliznowaciejący- błon śluzowych, pemfigoid wyłącznie błony śluzowej jamy ustnej). Jest to rzadka choroba, występująca przeważnie pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, częściej u kobiet.

Definicja, epidemiologia

Łagodne, guzkowe zmiany nowotworowe skóry, rzadziej błon śluzowych wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Zmiany te mogą występować w każdym wieku, najczęściej około 50 roku życia.


Przyczyny

Zakażenie HPV. Częste przenoszenie drogą płciową. Wirusy te mogą stymulować transformację nowotworową.

Definicja, epidemiologia

W 90% nowotworów złośliwych rozwijających się w nabłonku błony śluzowej jamy ustnej jest to rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy. W Europie liczba zezłośliwień błony śluzowej jamy ustnej szacowana jest na 4 przypadki na 100 tysięcy. W 2007 roku odnotowano w Polsce 1173 przypadki raka błony śluzowej jamy ustnej, w tym u 815 (69,4%) mężczyzn. W tym też roku zmarło z powodu tego rozpoznania 810 osób z czego 633 (78,1%) mężczyzn.

Definicja, epidemiologia

Jest to najczęściej rak płaskonabłonkowy rogowaciejący. W Polsce w 2007 roku stanowił około 25% raków jamy ustnej. W tym też roku zachorowało na niego w Polsce 383 osoby ( w tym 298 mężczyzn – 77,8%). W tym okresie zmarło z tego powodu 136 osób (z czego 105 mężczyzn- 77,2%).

Definicja, epidemiologia

Jest to nawracająca ostra reakcja z nadwrażliwości (typ III) dająca objawy na błonach śluzowych i skórze. Najczęściej występuje u młodych mężczyzn pomiędzy 20 a 30 rokiem życia.

Definicja, epidemiologia

Łagodna guzkowa zmiana nowotworowa wywodząca się z tkanki łącznej. Jest jednym z najczęstszych nowotworów łagodnych w jamie ustnej.


Przyczyny

Nieznane. Często łączony jest z przewlekłym drażnieniem mechanicznym.

Definicja, epidemiologia

Jest to częsta choroba zapalna kątów ust i przyległej skóry. Występuje głównie u osób dorosłych.

Definicja, epidemiologia

Rzadki wrodzony zespół chorobowy w którym nadmierne rogowacenie dłoni i stóp występuje wraz a agresywnym przebiegiem zapalenia przyzębia w uzębieniu mlecznym i stałym. Spotykany z częstotliwością 1-4 na milion osób.


Przyczyny

Dziedziczenie autosomalne resesywne. U podłoża leży mutacja genu katepsyny C na 11 chromosomie.

Definicja, epidemiologia

Są to przewlekłe dolegliwości bólowe lub pieczenie błony śluzowej jamy ustnej bez uchwytnych klinicznie zmian na błonie śluzowej. BMS dotyczy od 0,7 do około 15% całej populacji. Występuje zdecydowanie częściej u kobiet, rozpoczyna się z reguły powyżej 40 roku życia, najwięcej jest pacjentów powyżej 60 roku.

Definicja, epidemiologia

Jest to rzadka choroba o złożonej symptomatologii, w której stałym objawem są przewlekłe obrzęki tkanek miękkich jamy ustnej i twarzy wywołane procesem ziarninującym bez serowacenia.


Przyczyny

Nie są znane. Najczęściej sugeruje się reakcję alergiczną typu komórkowego na alergeny pokarmowe, w tym w szczególności konserwanty (benzoesany E210-E219, aldehyd cynamonowy, glutaminian monosodowy, dodecyl kwasu garbnikowego).

Definicja, epidemiologia

Są to plamy barwnikowe (czarne, brązowe, niebieskawe lub szare) błony śluzowej jamy ustnej powstałe na skutek nadmiernego nagromadzenia melaniny. Są to zmiany rzadkie. Częściej występują u osób o ciemnym kolorze skóry i są cechą rasową.

Przyczyny

Nieznane, w części przypadków są to zaburzenia rozwojowe, przyczyny ogólnoustrojowe (np. leki, niedoczynność kory nadnerczy) lub nowotworowe.

Definicja, epidemiologia

Są to wszystkie zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wywołane urazem mechanicznym (najczęściej nagryzaniem lub oddziaływaniem uzupełnienia protetycznego). Zmiany te są częste, występują głównie u osób starszych i w wieku średnim.


Przyczyny

Uraz mechaniczny, parafunkcje, niewłaściwe użytkowanie lub wykonanie uzupełnień protetycznych, samookaleczanie.