Choroby

Opis choroby

Nadziąślaki

(Epulises)

Definicja, epidemiologia

Odczynowe zlokalizowane przerosty zapalne dziąsła. Mogą występować w każdym wieku. Najczęstsze są nadziąślaki włókniste występujące głównie w 4-6 dekadzie życia, następnie ziarninowe (1/10 tys. dorosłych) występujące głównie u osób młodych, a najrzadsze olbrzymiokomórkowe spotykane głównie w 6-7 dekadzie życia i częściej u kobiet.


Przyczyny

Urazowo-zapalne.


Obraz kliniczny

Najbardziej charakterystyczny to nadziąślak włóknisty (niektórzy uważają go za włókniaka o lokalizacji dziąsłowej). Jest to elastyczno-twardy gładki guzek, barwy bladoróżowej, posiadający szeroką szypułę. Rośnie bezboleśnie, bardzo powoli, raczej nie przekracza 1 cm. Może być zejściem nadziąślaka ziarninowego, który uległ zwłóknieniu. Nawroty występują najrzadziej. Nadziąślak ziarninowy (przerost ziarniny zapalnej) to guzek miękki, żywoczerwony, bardzo łatwo krwawiący, o zrazikowej powierzchni, mającej niekiedy tendencję do owrzodzenia. Występuje w miejscu brodawki międzyzębowej i z reguły ma szypułę. Rośnie szybciej niż włóknisty i może dochodzić do 2 cm. Nadziąślak olbrzymiokomórkowy rośnie najszybciej w postaci miękkiego, łatwo krwawiącego guzka w kolorze ciemnoczerwonym lub sinawym, osadzonym na szerokiej podstawie lub przechodzącym w otoczenie bez wyraźnej granicy. Najczęściej nie przekracza 2 cm, lecz może dochodzić nawet do 4. Ma tendencję do owrzodzenia powierzchni. Zmiana niszczy leżącą pod nią kość wyrostka zębodołowego. Ma skłonność do nawrotów (w około 10%).


Badania dodatkowe

Histopatologiczne po wycięciu w całości.


Diagnostyka różnicowa

Włókniak, ziarniniak naczyniowy, guz ciążowy, guz brązowy w nadczynności przytarczyc, mięsak Kaposiego, rak dziąsła.

Dziąsło - Nadziąślak - Niebolesna zmiana przerostowa. Źródło: dzięki uprzejmości Dr hab. n. med. Elżbiecie Dembowskiej
Dziąsło - Nadziąślak - Niebolesna zmiana przerostowa. Źródło: dzięki uprzejmości Dr hab. n. med. Elżbiecie Dembowskiej
Dziąsło - Nadziąślak - Niebolesna zmiana przerostowa. Źródło: dzięki uprzejmości Dr hab. n. med. Elżbiecie Dembowskiej
Dziąsło - Nadziąślak - Niebolesna zmiana przerostowa. Źródło: jamaustna.pl
Dziąsło - Nadziąślak - Niebolesna zmiana przerostowa. Źródło: dzięki uprzejmości Dr hab. n. med. Elżbiecie Dembowskiej

Leczenie

Wycięcie chirurgiczne. W przypadku podejrzenia nadziąślaka olbrzymiokomórkowego konieczne wyłyżeczkowanie kości, a w przypadku nawrotu konieczne niekiedy usunięcie zmiany wraz z zębem.

Więcej na temat tej choroby możesz przeczytać w DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS.