Choroby

Opis choroby

Przerosty brodawczakowate

(Papilloma Hypertrophies)

Definicja, epidemiologia

Łagodne, guzkowe zmiany nowotworowe skóry, rzadziej błon śluzowych wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Zmiany te mogą występować w każdym wieku, najczęściej około 50 roku życia.


Przyczyny

Zakażenie HPV. Częste przenoszenie drogą płciową. Wirusy te mogą stymulować transformację nowotworową.


Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Najczęściej występują brodawczaki. Są to różowobiałe twarde grudki posiadające charakterystyczne palczaste wypustki, mają poniżej 5 mm średnicy. Są one osadzone na wąskiej szypule, dobrze odgraniczone, nie dają dolegliwości, z reguły występują pojedynczo. Mogą występować w całej jamie ustnej, ale najczęściej lokalizują się na podniebieniu miękkim, języku i migdałku. Rosną powoli, średni okres transformacji złośliwej szacowany jest na 54 miesiące. Rzadszymi zmianami guzkowymi w jamie ustnej wywołanymi przez te wirusy są: brodawki zwykłe (osadzone na szerokiej podstawie, występują głównie na granicy czerwieni wargowej i błonie śluzowej warg), kłykciny kończyste (zwykle liczne, powierzchnia ziarnista lub kalafiorowata, szypuła szeroka, najczęściej zajęte są wargi- zakażenie drogą płciową) i ogniskowy przerost nabłonka w postaci choroby Hecka.


Badania dodatkowe

Histopatologiczne po wycięciu w całości.


Diagnostyka różnicowa

Brodawkujący rak podstawnokomórkowy, gruźlica brodawkująca, mięczak zakaźny, włókniak.

Policzek - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Policzek - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Dziąsło - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne guzki, zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Podniebienie - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl
Dziąsło - Przerosty brodawczakowate - Niebolesne zmiany przerostowe. Źróło: jamaustna.pl
Dno jamy ustnej - Przerosty brodawczakowate - Guzki, niebolesne zmiany przerostowe. Źródło: jamaustna.pl

Leczenie

Wycięcie chirurgiczne postępowaniem z wyboru (skala VAS 1).Nawroty zdarzają się rzadko. Choroba Hecka nie wymaga leczenia.