Choroby

Opis choroby

Zespół pieczenia jamy ustnej

(Burning Mouth Syndrome-BMS)

Definicja, epidemiologia

Są to przewlekłe dolegliwości bólowe lub pieczenie błony śluzowej jamy ustnej bez uchwytnych klinicznie zmian na błonie śluzowej. BMS dotyczy od 0,7 do około 15% całej populacji. Występuje zdecydowanie częściej u kobiet, rozpoczyna się z reguły powyżej 40 roku życia, najwięcej jest pacjentów powyżej 60 roku.

Przyczyny

Nie zostały ustalone. Jako miejscowe czynniki związane z powstawaniem tych dolegliwości wymienia się: alergię kontaktową, parafunkcje narządu żucia, niewłaściwe uzupełnienia protetyczne. Czynniki ogólnoustrojowe związane z BMS to: niedobory witamin z grupy B, żelaza i kwasu foliowego; cukrzycę; jednoczasowe zastosowanie wielu leków; zaburzenia lękowe i depresyjne; zaburzenia w przewodnictwie nerwowym na różnych poziomach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.


Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Ból lub pieczenie błony śluzowej jamy ustnej, najczęściej języka, rzadziej warg, podniebienia, górnego i/lub dolnego podłoża protetycznego, gardła. Brak jakichkolwiek objawów klinicznych w strefach bólu lub poza nimi. Niekiedy pieczeniu towarzyszą zaburzenia i utrata smaku oraz poczucie zmniejszonego wydzielania śliny. W przypadku pieczenia, które nasila się w ciągu dnia i osiąga maksymalne natężenie wieczorem należy podejrzewać występowanie stanów niedoborowych, cukrzycy. Jeżeli pieczenie są ciągłe, o tym samym natężeniu i utrudniają zasypianie to być może u podstawy leżą stany lękowe lub depresyjne. Jeżeli występują dni bez pieczenia można podejrzewać alergię.


Badania dodatkowe

Ocena parafunkcji narządu żucia (węzły urazowe, uzupełnienia protetyczne), badania sialometryczne, badania krwi, badania mykologiczne, testy alergiczne, badania psychologiczne, neurologiczne, psychiatryczne.


Diagnostyka różnicowa

Zapalenia jamy ustnej i warg o charakterze alergicznym, kandydoza, neuralgia nerwu trójdzielnego, anemia złośliwa, nietypowe bóle twarzy lub zębopochodne, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, choroba Parkinsona.

Język - Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) - Pieczenie. Źródło: jamaustna.pl
Język - Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) - Pieczenie. Źródło: jamaustna.pl

Leczenie

Rokowanie co do trwałego wyleczenia zespołu pieczenia jamy ustnej jest złe (skala VAS 9). Wskazana jest kontrola jakości leczenia stomatologicznego (w szczególności uzupełnień protetycznych). Konieczne zwalczanie kancerofobii. Stosuje się leki przeciwbólowe, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, kwas alfa-liponowy, witaminy, preparaty sztucznej śliny. O występowaniu BMS należy także powiadomić: alergologa, neurologa i psychiatrę.

Więcej na temat tej choroby możesz przeczytać w DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS.